Tag: ระบบคอมแอร์

วิธีการดูแลรักษาคอมแอร์รถยนต์ให้ใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพ

วิธีการดูแลรักษาคอมแอร์รถยนต์ให้ใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพ

การดูแลระบบคอมแอร์ในรถยนต์

วิธีและขั้นตอนที่ควรรู้

ระบบแอร์คอนดิชัน (AC) หรือเรียกกันว่า คอมแอร์ ของรถยนต์ ในการดูแลนั้นไม่ยุ่งยากถ้าคุณมีความรู้พื้นฐานและวิธีดูแลที่ถูกต้อง. การบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์  (AC) ของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้คุณสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของระบบคอมแอร์รถยนต์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม.

  1. ตรวจสอบและเติมน้ำยาแอร์ – ตรวจสอบน้ำยาแอร์ที่คอมแอร์อย่างสม่ำเสมอและบ่อยๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ. หากน้ำยาแอร์ที่ขาดหรือหมดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบแอร์รถยนต์ AC และทำให้ระบบหยุดทำงานพูดกันง่ายๆ คือคอมแอร์น็อคได้
  2. กรองแอร์ – ควรทำความสะอาดหรือเปลี่ยนทุก 15,000 ถึง 30,000 ไมล์, หรือตามที่แนะนำในคู่มือของผู้ผลิต. กรองแอร์ที่สกปรกจะทำให้ระบบแอร์ในรถยนต์ AC ทำงานอย่างไม่ได้ผลและสามารถเป็นแหล่งเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์.
  3. แอร์คอมเพรสเซอร์ – เป็นส่วนหัวใจของระบบแอร์ AC, แอร์คอมเพรสเซอร์ควรได้รับการตรวจสอบสม่ำเสมอ. หากมีเสียงผิดปกติหรือไม่ทำงานด้วยประสิทธิภาพ, ควรนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกที

วิธีการดูแลรักษาคอมแอร์รถยนต์ให้ใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพ

โทรสอบถาม สั่งซื้อผ่าน Facebook สั่งซื้อผ่าน Line